ELEX Wiki
Advertisement

Dokumentacja szablonu

[ odśwież ]

Uwaga: powyższy szablon może być całkowicie lub częściowo niewidoczny. więcej o dokumentacjach
Przejdź na stronę Szablon:Navboks/dokumentacja (edytuj), aby wprowadzić zmiany w dokumentacji tego szablonu.

Szablon pozwalający na szybkie i łatwe tworzenie jednolitych szablonów nawigacyjnych.

Szablon korzysta z modułu NavboxBuilder do generowania szablonu. Jeśli szablon nie działa, może być to spowodowane brakiem rozszerzenia Scribunto. Jeśli tak jest, wyślij prośbę o włączenie przez Specjalna:Kontakt.

Użycie

Szablon posiada wiele parametrów o różnych zastosowaniach. Poniżej znajduje się przykładowa składnia użycia.

{{Navboks
| Szablon = 
| Tytuł  = 
| Stan  = 
| Góra  = 
| Dół   = 

| Grupa 1 = 
| Lista 1 = 

| Grupa 2 = 
| Lista 2 = 
}}

Parametry

Below is the list of all available parameters. At least one list is required for the navbox to show up. Apart from that, all other parameters are optional.

Main

 • Tytuł – main title of the navbox.
 • Linki – links that appear on left side of the title bar.
  • You can put any wikisyntax here.
  • Tytuł is required for it to work.
 • Stan – should the navbox be collapsed or expanded by default
  • Values: zwinięty or rozwinięty (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
  • Tytuł is required for it to work
 • Góra and Dół – fields above and below sections and images.
 • Lewy obraz and Prawy obraz – fields beside sections, most commonly used to add images.
  • You can put any content here, not only images.

Sections

Sections include all lists with the same or higher number up to the next section.

 • Nagłówek n – heading of a section
  • n – any positive integer
  • Requires at least one list to be included to show up
 • Stan n – should the section be collapsed or expanded by default
  • n – number of an existing header
  • Values: zwinięty or rozwinięty (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
 • Stan nagłówków – same as above, but affects all headers
  • Values: zwinięty or rozwinięty (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will disable collapsing.
  • Can be overridden by Stan n
 • Układ n – selects layout for that section
  • n – any positive integer
  • Can be used without Nagłówek n to create a separate section without a header
  • Values: tabela or poziomy (case insensitive)
  • Empty or unrecognized values will use default (tabela).

Table layout (tabela)

Standard layout with lists and sublists.

 • Lewy obraz n and Prawy obraz n – fields beside sections lists in that section, most commonly used to add images.
  • n – number of an existing header
  • You can put any content here, not only images.

Horizontal layout (poziomy)

Horizontal layout with lists forming columns. Sublists are not supported and will be treated as regular lists.

 • Na wiersz n – maximum number of lists per row.
  • n – number of an existing section.
  • Value: any number above 1.
  • Number of columns is still limited by space needed. You can't go higher than flexbox allows.
 • Rozpiętość n – how many columns should the list span.
  • n – number of an existing list.
  • Value: any number between 0 and corresponding Na wiersz n

Lists

 • Lista n – single row with a list of links
  • n – any positive integer
 • Grupa n – heading of a list
  • n – number of an existing list or sublist

Sublists will appear as sub entries of the group with same n.

 • Lista n.m – single row with a list of links
  • n and m – any positive integers
 • Grupa n.m – heading of a sublist
  • n and m – numbers of an existing sublist

Styling

 • Navbox class and Navbox style – applied to the main navbox element
 • Tytuł class and Tytuł style – applied to the title bar
 • Baza class and Baza style – applied to all groups, subgroups, headers, above and below fields
 • Góra class and Góra style – applied to the above field
 • Dół class and Dół style – applied to the below field
 • Obraz class and Obraz style – applied to all image fields
 • Lewy obraz class and Lewy obraz style – applied to the main left image field
 • Prawy obraz class and Prawy obraz style – applied to the main right image field
 • Nagłówek class and Nagłówek style – applied to all headers
 • Nagłówek n class and Nagłówek n style – applied to the header specified with n
 • Lewy obraz n class and Lewy obraz n style – applied to the left image field in the section specified with n
 • Prawy obraz n class and Prawy obraz n style – applied to the right image field in the section specified with n
 • Grupa class and Grupa style – applied to all groups
 • Podgrupa class and Podgrupa style – applied to all subgroups
 • Grupa n class and Grupa n style – applied to the group specified with n
 • Grupa n.m class and Grupa n.m style – applied to the subgroup specified with n and m
 • Lista class and Lista style – applied to all lists
 • Lista n class and Lista n style – applied to the list specified with n
 • Lista n.m class and Lista n.m style – applied to the list specified with n and m

Domyślne wartości parametrów

Wszystkie powyższe parametry mogą zostać użyte przy wywoływaniu modułu Moduł:Navbox (tj. {{#invoke:navbox|create}}). Parametry podane w ten sposób mogą zostać nadpisane przez podanie parametrów do szablonu, który wywołał moduł.

Oznacza to, że można podać domyślne parametry poprzez edycję szablonu {{Navboks}}, które w razie potrzeby zostaną nadpisane, gdy dany parametr zostanie podany ponownie przy użyciu szablonu.

Kategoryzacja

Rozważ dodanie powstałego szablonu nawigacyjnego do kategorii Szablony nawigacyjne dodając poniższy kod na końcu kodu szablonu:

<noinclude>[[Kategoria:Szablony nawigacyjne]]</noinclude>

Przykłady

Poniżej znajdziesz kilka przykładów pokazujących co oraz jak można osiągnąć.

Tytuł i kilka wierszy

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum

| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Grupa 2 = Sit
| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Zwijany navboks

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
| Stan = zwinięty
...
}}

Linki do szablonu

{{Navboks
| Szablon = Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
...
}}

Tytuł i grupy nie są wymagane

{{Navboks
| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
}}

Pola góra i dół

{{Navboks
...
| Góra = In pellentesque sapien justo
| Dół = Vel accumsan justo pulvinar non
...
}}

Sekcje

{{Navboks
...
| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Nagłówek 2 = Mauris scelerisque | Grupa 2 = Sit | Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Nagłówek 10 = Duis ornare aliquet | Grupa 11 = Curabitur sem ex | Lista 11 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Grupa 12 = Vestibulum | Lista 12 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Zwijane sekcje

{{Navboks
...
| Nagłówek 1 = Mauris scelerisque
| Stan 1 = rozwinięty
| Grupa 1 = Sit
| Lista 1 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum
| Nagłówek 2 = Duis ornare aliquet | Stan 2 = zwinięty | Grupa 2 = Curabitur sem ex | Lista 2 = faucibus · eu maximus · sit · amet
| Grupa 3 = Vestibulum | Lista 3 = Cras · laoreet · ex · at · efficitur · auctor }}

Obrazy

{{Navboks
...
| Lewy obraz = [[File:Example.jpg|x166px]]
...
| Nagłówek 2 = Mauris scelerisque
| Prawy obraz 2 = [[File:Example.jpg|x25px]]
...
| Nagłówek 10 = Duis ornare aliquet
| Prawy obraz 10 = [[File:Example.jpg|x53px]]
...
}}

Podgrupy

{{Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum

| Grupa 1 = Dolor
| Grupa 1.1 = Sit
| Lista 1.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Grupa 1.2 = Amet
| Lista 1.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Grupa 2 = Quisque
| Lista 2.1 = Mauris · facilisis · condimentum · pretium
| Lista 2.2 = Proin · dictum · dui · felis
}}

Stylowanie

{{Navbox
...
| Tytuł class = color2
| Grupa style = color: red;
| Lista style = color: blue;
| Lista 12 style = color: green;
}}

Trochę wszystkiego

{{Navboks
| Szablon = Navboks
| Tytuł = Lorem ipsum
| Stan = zwinięty
| Góra = Cras laoreet, ex at efficitur auctor
| Dół = Nunc vel condimentum tellus

| Grupa 1 = Dolor
| Lista 1 = Consectetur · adipiscing · elit

| Grupa 2 = Sit
| Lista 2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Nagłówek 10 = Bibendum
| Stan 10 = rozwinięty
| Prawy obraz 10 = [[File:Example.jpg|x43px]]
| Grupa 10 = Curabitur 
| Grupa 10.1 = Dolor
| Lista 10.1 = Consectetur · adipiscing · elit
| Grupa 10.2 = Sit
| Lista 10.2 = Sed · commodo · quam · sed · orci · varius · bibendum

| Nagłówek 20 = Aenean est lectus
| Stan 20 = zwinięty
| Lista 20 = Vestibulum · ante · ipsum · primis in faucibus · orci · luctus · et ultrices · posuere · cubilia · Curae

| Grupa style = width: 75px
| Baza style = color: navy
}}
Advertisement