ELEX Wiki
Advertisement

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Navbox/opis

local NBB = require('Dev:NavboxBuilder/pl')

NBB.hlist = true

return NBB
Advertisement