ELEX Wiki
Advertisement

Miasto pod Kopułą – miasto, znajdujące się w zachodniej części prowincji Abessa. Pokryte jest jasną kopułą. Miasto jest centrum wielu konfliktów, a atmosfera w jego granicach wciąż jest napięta. Zamieszkują je ludzie, którzy przede wszystkim cenią sobie wolność. Mieszkańcy należą formalnie do różnych frakcji, w rzeczywistości jednak tutaj ma panować wspólnota nie ich, a ludzi. Funkcję straży pełnią Klerycy, którzy ostatnio nie wpuszczają nikogo poza samymi z nich lub osoby, które mają przepustkę.

Historia[]

Powstanie[]

Miasto pod Kopułą zbudowano setki lat przed akcją ELEX i zostało stworzone przez Wielką Radę Magalana. Organizacja chciała w ten sposób stworzyć ogólnoplanetarny rząd oraz zjednoczyć wszystkie frakcje w jednym celu - by uratować Magalana. Dzięki niej oraz zainicjowanym postanowieniom Klerycy, Banici i Berserkowie przeżyli nawet 40 lat pokoju. Po tamtym okresie rozpoczęły się międzyfrakcyjne wojny. Technologia Ignadonu przeciwko magii Edanu okazała się nieskuteczna, a element kultury Berserków - nieefektywny. W rezultacie nierozstrzygnięta wojna zakończyła się rozejmem, a Abessa stała się ziemiami neutralnymi. Na tym terenie swój klin próbowali wbić też Banici z Tavaru, posiadający technologię na poziomie Starego Świata i całkiem swobodnie używający elexu jako składnika dopalaczy, sprawnie też operując zdolnościami magicznymi.

Konflikty zakończyło dopiero przybyłe jakieś 100 lat temu inne zagrożenie - Albowie z Xakoru, będący odnogą Kleryków, kórzy zamiast skupiać się na wierze w Calaana postanowili stworzyć społeczeństwo oparte na logice. Wówczas u nich pojawili się elexetorzy i Hybryda, zmieniając Albów z frakcji izolacjonistycznej na wysoce zaawansowaną militarnie. Świadomi zagrożenia Wolni Ludzie zdołali się zjednoczyć i pokonać wroga. Berserk, Banita i Kleryk mimo sprzeciwów stali jak jeden mąż w okopach, walcząc za swoje rodziny i ziemie. Ostatecznie Albowie zostali odparci i zmuszeni do powrotu do Lodowego Pałacu. Na jakiś czas Edan, Abessa, Tavar i Ignadon mogły odetchnąć ulgą, jednakże stworzenie konwerterów znowu sprawiło, że mieszkańcy odczuli na swojej skórze chłód wiejący z Xakoru.

Niedługo po wojnie pojawiło się nowe, zdaniem wolnych ludzi, zagrożenie - separatyści. Na początku widziano ich jako szpiegów Xakoru, jacy mieli udawać ludzi wyzwolonych od elexu. Z czasem jednak zyskali sobie renomę. Okazało się, że to najlepsi na ziemiach wolnych ludzi technicy i inżynierowie, zdolni do całkowitego skupienia na swojej pracy. Mimo to wielu im nie ufało - Ignadon za buntowników, a Edan nie widział różnicy między żołnierzami Xakoru, a separatystami. Tavarowi było wszystko jedno, chcieli tylko aby można było ubić interes. W Mieście pod Kopułą osiadło najwięcej Albów. Mieszkańcy okazali się bardzo otwarci na nich, ale nie zniknęły uprzedzenia. Bardzo często usiłowano ich wygnać pod zarzutem szpiegostwa. Ostatecznie stali się pełnoprawnymi mieszkańcami, jacy za swój dom obrali slumsy, czyli dzielnicę północną. Stali się też nieoczekiwanie bardzo dużym wsparciem dla ochrony po stronie Kleryków, świetnymi handlarzami dla Banitów oraz doskonałymi mechanikami, jeśli chodzi o kolosy, drony i roboty.

ELEX[]

W Mieście pod Kopułą społeczność ledwie trzymała się w ryzach pod władzą wiceregenta Aloisa. Klerycy zaczęli nadużywać swojej władzy, a Banici usiłowali wyrzucić Berserków i Kleryków, ponieważ przeszkadzali im w interesach. Wkrótce pojawił się Jax, który miał bezpośredni wpływ na stan Miasta pod Kopułą.

Dzielnice[]

Zachodnia[]

Dzielnica zachodnia jest niejako centrum miasta i składa się z twierdzy Kleryków z Ignadonu, zwanej potocznie Zamkiem. Konstrukcje są metalowe, albo kamienne. W tej dzielnicy zdecydowaną większość pełnią Klerycy, ponieważ otacza ona Zamek, niemniej jest kilku mieszkańców należących do innych frakcji, jak chociażby Banitów czy albskich Separatystów. Pracują tam mechanicy przy kilku elementach maszynerii oraz nad generatorem pola ochronnego, jakie zabezpiecza przed ewentualnym atakiem od strony Xakoru.

Północna[]

Północna dzielnica to slumsy. Mieszkają tam przeważnie separatyści, ale też i Banici, czy nawet Berserkowie. Miejsce to jest zabudowane drewnianymi lub kamiennymi domami i leży tuż pod samymi murami miasta. Zaczyna się od murów twierdzy Kleryków i idzie wzdłuż obwarowań, a kończy się na północnej bramie. Wielu byłych podwładnych i dawnych znajomych głównego bohatera tutaj mieszka, po tym jak uciekli od Hybrydy i Dyrektywy. Architektura tutaj jest przeważnie stworzona ze złomu, w stylu Banitów, ale są tutaj też budynki z drewna typowe dla Berserków czy metalowe konstrukcje Separatystów.

Wschodnia[]

Położona na wschodzie dzielnica to mieszanka wszystkich frakcji, najwięcej jednak żyje tam Berserków ze względu na fakt, że jest to dzielnica rolnicza. W tamtej części miasta znajduje się kilka małych gospodarstw rolnych, a także

Południowa[]

Teren ten zamieszkiwany jest głównie przez Banitów, ale żyje tutaj też kilku Separatystów i Kleryków. Południowa dzielnica znajduje się pod bramami dzielnicy zachodniej oraz tuż na południe od głównej bramy miasta. W dzielnicy tej jest wiele betonowych i ceglanych budynków, niekiedy część

Demografia[]

W Mieście pod Kopułą występują wszystkie frakcje możliwe do dołączenia oraz wiele pomniejszych. Każda z frakcji jednak różni się od tych z zewnętrznego świata.

Klerycy[]

Spośród wszystkich przebywających tam grup najsilniejszą pozycję zajmują Klerycy, którzy jednakże tutaj różnią się od tych z Ignadonu. Tolerują inne frakcje i przynajmniej częściowo nie zmuszają innych do nawrócenia się na Calaana. Są frakcją, jaka pełni rolę rozjemców oraz obrońców. Z sędzią Alois na czele dbają o to, aby reszta grup się nie pozarzynała, ani nie wypędziła innych jeśli spróbowaliby przejąć tutaj władzę. Ustanowili w centrum zamek, gdzie naprawiają urządzenia mechaniczne, jak na przykład kolosy bojowe. Co więcej to oni odpowiadają za powstanie kopuły i awaryjne zamknięcie bram. Dzięki temu miasto z dostawą słodkiej wody i uprawom Berserków może wytrzymać oblężenie nieskończenie długo.

Jednakże w przeciwieństwie do swoich zwierzchników w Ignadonie tutejsi przedstawiciele tej frakcji wykazują się niezależnością i czasami odcinają się od swoich szefów. Tutejsze dowództwo nie zmusza innych do wiary w Calaana, lecz podchodzi bardzo liberalnie do pozostałych. Oczywiście tak jak w przypadku Kleryków tak i tutaj panuje duża nieufność względem separatystów. Niemniej wiedzą, że Ci Albowie nie są ich wrogami, a co ważniejsze logika mówi im, by współpracowali z Wolnymi Ludźmi.

Albscy Separatyści[]

Albscy separatyści to Ci z tych, którzy porzucili Dyrektywę i Hybrydę. Starając się ukryć przed pogonią skryli się tutaj i postanowili współpracować z Wolnymi Ludźmi, to jest z Klerykami, Berserkami i Banitami. Okazali się dużym wsparciem, ponieważ ich znajomość maszynerii oraz nacisk na logikę okazał się niezwykle dużym plusem zarówno do obrony miasta, jak i do generatorów zasilających pole ochronne. Wielokrotnie oskarżani byli przez Berserków czy Kleryków, że są szpiegami, ale wiceregent skazywał na wygnanie tylko tych, którzy na pewno byli szpiegami.

W przeciwieństwie do separatystów Sestaka Ci Albowie nie mają zamiaru obalić Hybrydy i Elexetorów, ale na dobre zżyli się z Wolnymi Ludźmi. Kierując się logicznym punktem myślenia stwierdzili, że jeśli mają przetrwać to muszą współpracować z niedawnymi wrogami. Początkowo nieufni mieszkańcy Miasta ostatecznie przyjęli ich, chociaż dosyć chłodno. Paru ludzi jednakże zdołało się do nich przekonać, kiedy to w czasie albskiego ataku separatyści stanęli ramię w ramię z Klerykami, Banitami i Berserkami.

Berserkowie[]

Berserkowie w Abessie zostali wysłani celem opieki nad przyrodą w tej krainie oraz tutejszym Sercem Świata - najstarszym w historii Wszechsercem. Brali oni czynny udział we wprowadzaniu rolnictwa na tamte tereny oraz zajmowali się zmianą tej krainy z wulkanicznych pustkowii w zielone łąki. Tutejsi Berserkowie mieli również za zadanie ostrzegać Goliet przed atakami Albów oraz bronić okolicznych Wszechserc. Do dziś istnieje tylko jedno w tej krainie - Serce Świata. Znajduje się ono na szlaku łączącym Miasto pod Kopułą z konwerterem edańskim oraz ich stolicą.

Tutejsi przedstawiciele tej frakcji są w pewnym sensie separatystami i przestępcami według Pięciu Praw. Przedstawiciele tej społeczności chętnie usiłują znaleźć sposób na wynalezie sposobu, aby technologia działająca na elex działała również na manę. Do tego czasu używają plecaków odrzutowych, broni laserowej, tarcz energetycznych czy innych wynalazków, jak elektryczności, spawarek i młotów pneumatycznych. Nie są zbyt mili wobec Separatystów czy niedawnych wrogów, jakimi byli Klerycy, a także bardzo nieufni względem Banitów, niemniej paru z nich zdołało przełamać bariery między przedstawicielami innych frakcji i znalazło wśród nich szczerych przyjaciół.

Banici[]

Banici, tak jak ich tavarscy pobratymcy, mają zamiar głównie przemycać rozmaite przedmioty oraz bogacić się. Są wolnym społeczeństwem, kompletnie bez żadnej hierarchii społecznej oraz jakiegokolwiek lidera. Zajęli się budową miasta oraz utrzymywaniem baru w mieście, jak również wzięli sobie za cel pomoc w razie ataku. Zamknięcie miasta z obu stron sprawiło, że nie czują się komfortowo i próbują znaleźć drogę do miasta bez jakiejkolwiek przepustki.

Inaczej niż Ci z Tavaru tutejsi Banici są lojalni wobec obalonego przez Logana wiele lat temu Baxtera. Skupiają się na handlu oraz zbieraniu pożytecznych przedmiotów jakie najprawdopodobniej zdobywają by handlować po wyższych cenach albo też wysyłają do Carakis, czyli poza znany Kontynent, gdzie ponoć ukrył się były władca Fortu. Ci Banici są więc wrogami Logana i jego rodziny - kuzyna Williama i bliźniaczej siostry Zołzy. W podziemiach swoją kryjówkę założyły Szpony, frakcja przemytników jaka zdecydowała się przemycać przedmioty do i z Miasta pod Kopułą

Bezfrakcyjni[]

Chociaż w Mieście pod Kopułą żyją przedstawiciele wszystkich frakcji to jednak w środku i na przedmieściach znaleźć też można ludzi, jacy porzucili swoje stronnictwa i wybrali życie na swój własny koszt. Bezfrakcyjni mieszkańcy stanowią mniejszość, jednakże nie ma ich tak naprawdę aż tak mało. Są to różne osoby, na przykład Klerycy jacy porzucili wiarę w Calaana, Banici którzy zdecydowali się zacząć uczciwe życie, Berserkowie mający dość technofobii, a nawet Albowie, którzy postanowili żyć jako Wolni Ludzie. Każy z nich miał swoje powody by odejść i każdy jest częścią większej społeczności miejskiej.

Zadania[]

 • Zawodowy zbir
 • Spisywanie umowy
 • Prawo pobytu
 • Embargo na broń
 • Środki bezpieczeństwa
 • Wolne miejsca
 • Gra umysłu

Mieszkańcy[]

Klerycy[]

Separatyści[]

Banici[]

Berserkowie[]

Bezfrakcyjni[]

Ciekawostki[]

 • Samo miasto jest bardzo podobne do Vengardu - miasta z Gothic 3 które wielkością jest takie samo jak Miasto pod Kopułą i tak samo jest otoczone barierą. Różnica polega na tym, że bohater nie potrzebuje teleportera by się dostać do środka.
 • Teleport w okolicy jest połączony z Hortem, ale jego nazwa brzmi Relikt, podobnie jak motyw w albumie muzycznym gry.
 • Posiadając nieskończone zasoby wody pitnej i żywności Miasto jest w stanie wytrzymać naprawdę spore oblężenia.
 • Członkowie frakcji, którzy tutaj mieszkają są zdecydowanie inni od swoich odpowiedników w swoich prowincjach.
Advertisement