ELEX Wiki
Advertisement

Calaan – bóstwo wyznawane przez Kleryków.

ELEX[]

Klerycy walczą w jego imię i budują armię przeciwko frakcji Albów, jednocześnie zachęcając wolnych ludzi do przejścia na swoją stronę i oferując za to zbawienie. By zostać zbawionym przez Calaana nie trzeba być klerykiem, a jedynie wypełniać jego polecenia i przykazania.

Osobą która rozpowszechniła i rozpoczęła wiarę w Calaana był prorok Arvid. Głosił on nauki na temat tego, że kometa osłabiła i prawie zniszczyła cywilizacje ludzi, właśnie z powodu ich braku wiary. Opowiadał, że Calaan oczekuje od wszystkich czystego sumienia, pomocy innym i ciągłego rozwoju technologicznego, bo tylko technologia jest w stanie uratować ludzkość od kolejnego kryzysu.

Według wyznawców Calaana, zbawieni mogą zostać tylko ci ludzie, którzy nie zażywają eleksu. Dodatkowo większość kleryków wyznających swego boga, robi to w tak gorliwy sposób, że aż ociera się o fanatyzm.

Jego kapliczki znajdują się w Ignadonie, przy których protagonista może modlić się, otrzymując polepszone samopoczucie, lub złożyć datek, co jeszcze bardziej je poprawia.

Po dokładnym zbadaniu historii wyznawania Calaana, Jax dochodzi do wniosku, że klerycki bóg to tak naprawdę czysty wymysł Arvida, byłego naukowca który pracował nad rakietą o nazwie "Calaan" mogącą uratować ludzi przed uderzeniem kometą. Rakieta ta nigdy nie wzbiła się w niebiosa, głównie z powodu zaniedbania rządu Starego Świata i zbyt dużej liczbie chętnych.

Po uderzeniu komety, Arvid postanowił wykorzystać ową rakietę, w kreacji własnego proroctwa, mającego na celu wskazanie ludziom drogi do przetrwania. Calaan natomiast pozostał symbolem zbawcy, który nigdy nie oderwie się od ziemi.

Galeria[]

Ciekawostki[]

  • Zostając Klerykiem, Jax może powiedzieć Reinholdowi o fałszywości wyznawanego przez niego boga. Okazuje się, że zdaje on sobie sprawę, że boskość Calaana to tak naprawdę wymysł Arvida, ale nie wyjawił tej tajemnicy, gdyż na przestrzeni lat Calaan stał się symbolem ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Wiara w niego, niezależnie od faktycznego istnienia, czy jego braku, daje ludziom siłę.
  • Okazuje się, że o nieprawdziwości kleryckiego boga, wiedział nie tylko protagonista i Reinhold, ale również wszyscy jego poprzednicy.
  • Żaba również wskazywał na fałszywego proroka.
Advertisement