ELEX Wiki
Advertisement

C.R.O.N.Y. U4 - były dron Albów i potencjalny towarzysz protagonisty. Znajduje się w Dziupli Goliet, gdzie miał zostać rozebrany na części. Do Jaxa zwraca się per Dowódco.

ELEX[]

Po wejściu do Dziupli, Jax w końcu znajduje swojego mocno uszkodzonego drona. Aparat latający zaczyna przetwarzać dane. Stwierdza, że nastąpiła domniemana śmierć dowódcy i wskazuje na protokół 7. Okazuje się, że U4 podjął probę powrotu do stacji naprawczej, ale znaleźli go Berserkowie. Następnie dron zauważa, że nastąpiła u niego awaria, błąd systemu. Jax prosi go, by konkretnie określił o co chodzi. Aparat latający analizuje usterki i wskazuje na niewielkie uszkodzenie systemów głównych. W wyniku awarii, obrona i broń stały się niedostępne. Natomiast główny system kontrolny został uszkodzony. Jax zastanawia się, czy U4 może się naprawić, ale po przetworzeniu danych, dron zauważa, że nie jest to możliwe przy bieżącej lokalizacji. Główny protagonista postanawia poprosić o raport dotyczący statusu ostatniej misji. U4 wyjawia, że celem Jaxa było zlokalizowanie i zabezpieczenie Thoralda zwanego Pielgrzymem - najwyższego przywódcy Berserków. Według niego, misja nie powiodła się. Natomiast celem drugorzędnym było zabezpieczenie danych dotyczących procesu przemiany czystego elexu w manę, co również zakończyło się niepowodzeniem. Z kolei cel trzeciorzędny zakładał rozpoznanie okolic Edanu i namierzenie słabych punktów w obronie Berserków. Według systemu drona, misja również nie powiodła się. Oprócz tego, U4 stwierdza, że nastąpiło cofnięcie uprawnień jednostki dowodzącej i nakaz jej egzekucji wskutek niepowodzenia misji. Jax pyta się, czego potrzeba do naprawy aparatu latającego. Po sprawdzeniu, U4 stwierdza, że potrzebuje najbliższej stacji naprawczej, która położona jest w północnej Abessie. Jax nakazuje dronowi udać się we wspomniane miejsce, ale zaznacza też, że nie wolno mu raportować na temat głównego protagonisty. Prosi również, że gdyby jednak ktoś zapytał o Bohatera, wtedy U4 musi odpowiedzieć, że jednostka dowodząca poniosła śmierć w wypadku. Następnie dodaje, że oboje spotkają się w stacji naprawczej.

Po dotarciu na miejsce, C.R.O.N.Y. U.4 wymaga od protagonisty konwertera znajdującego się w bazie Albów, a następnie system uzbrojenia, znajdujący się w dronie C.R.O.N.Y. U.3.

Po wykonaniu tych zadań, dron dołącza do protagonisty i wspiera go w walce. Dron ma jedną ciekawą cechę, która wyróżnia go spośród pozostałych towarzyszy. Otóż, C.R.O.N.Y. U4 potrafi znajdować elex i przekazywać go swojemu właścicielowi.

Gdy towarzyszy Jaxowi, udziela mu niezbędnych informacji na temat każdego miejsca, do którego akurat trafią. Tym samym może go ostrzec przed wszelkimi zagrożeniami lub zwrócić jego uwagę na strategiczne miejsca.

Ciekawostki[]

  • C.R.O.N.Y. U.4 to jedyny towarzysz który nie popiera, ani nie wyraża dezaprobaty na akcje bohatera.
Advertisement